Cookie Policy. Next Ventures Ltd uses cookies to make your website experience better. OK
Apply for this job

These companies trust us

These companies trust us

Swedish Speaking Senior Architect with Data Vault experience

 

Denna roll blir bryggan mellan Informationsmodeller och våra BI-utvecklare.

 

Tasks:

• Rådgivande Stöd till pågående projekt för att säkerställa riktning i linje med målarkitektur för DW och BI med hänsyn till master data management

• Samverka med organisationen för att förstå informationsägarnas analys- och uppföljningsbehov                                                                                                              

• Rådgivande och Operativt Stöd för att koppla samman informationsmodeller med fysiska datakällor och hur dessa bäst realiseras i DW mha Data Vault.

• Översättning av BIM-modeller till Data Vault modeller utifrån prioriteringsordning

• Definitioner av för DW inkluderade begrepp i BIM samt struktur för fortsatt arbete med definitioner.

• Plan för fortsatt stödinsats under implementationsfas.

• Initialt upplägg till metod för definition av uppföljningsbehov.

 

Tools:

Miljön är Data Vault , SQL , Power BI . Stor förståelse inom ERP-miljö krävs.

 

 

 This is an urgent request, for immediate consideration please send your CV to sanne@next-ventures.com

Tags: SWE, Contract Apply now

Next Ventures provides its clients with the very best Enterprise Technology resources on a global basis. SAP, Oracle, Microsoft, SAS, Cisco, EMC and IBM.

Discover more
Newsletter signup